ribrooDragi kolege,

radi upita veće broja kolega viših godina studija, odlučili smo otvoriti prijave i za studente 2. i 3. godine studija!

Svojim iskustvom stečenim na studiju doprinesi što boljoj atmosferi kroz druženje s brucošima.

U cijenu od 300 kn (plativo u dvije rate), uključeno je:

– Prijevoz autobusom Rijeka – Kraljevica (Uvala Scott) – Rijeka
– Smještaj s 2 noćenja (puni pansion)
– Materijali za sudionike kampa (majice, blokovi…)
– Upad na sva organizirana događanja.

PODATCI ZA PLAĆANJE:

– iznos: 300,00 kn

– Račun: Udruga “Delta”

– OIB: 19240391210

– adresa: Blaža Polića 2/IV, 51000 Rijeka

– banka: Zagrebačka banka

– IBAN (žiro račun): HR2323600001102062158

– model: HR02

– poziv na broj: OIB polaznika kampa

– opis plaćanja: Ime i prezime polaznika kampa – naknada za djelomično pokriće
troškova organizacije kampa

NAPOMENA: U slučaju plaćanja u dvije rate potrebno je u opisu plaćanja dodatno
navesti “1. rata ili 2. rata”

Uplate možete izvršiti do 23. rujna 2016. g.