Poštovani,

produžili smo rok za prijave i uplatu do 23. rujna 2016. godine.

Program RIBROO – kampa za brucoše možete pronaći ovdje.

PODATCI ZA PLAĆANJE:

– iznos: 300,00 kn

– Račun: Udruga “Delta”

– OIB: 19240391210

– adresa: Blaža Polića 2/IV, 51000 Rijeka

– banka: Zagrebačka banka

– IBAN (žiro račun): HR2323600001102062158

– model: HR02

– poziv na broj: OIB polaznika kampa

– opis plaćanja: Ime i prezime polaznika kampa – naknada za djelomično pokriće
troškova organizacije kampa

NAPOMENA: U slučaju plaćanja u dvije rate potrebno je u opisu plaćanja dodatno
navesti “1. rata ili 2. rata”

Vaš SZSuR!