Ako si zainteresiran/a zaraditi priključi se promociji RIBROO kampa za brucoše, javi se! 🙂

Mjesta promocije su sljedeća:

Akademija primijenjenih umjetnosti – 19. i 20. srpnja (09-12:00 h)
Građevinski fakultet – 19. i 20. srpnja (08:30-15:00 h)
Pravni fakultet – 19. – 21. srpnja (09:00 – 14:00 h)
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 18. i 19. srpnja (09:00 – 13:00 h)
Učiteljski fakultet 19. i 20. srpnja (09:00 – 11:00)

Cijena rada 20,00 kn – potreban studentski ugovor
Pitanja postavi na ribroo@sz.uniri.hr

Prijavi se do 17. srpnja 2017. godine u 12:00 sati, odabir će ići prema vremenu prijave u obrascu, a po odabiru, održati će se kraći sastanaku u ponedjeljak kao bismo vam sve objasnili.

Prijavi se putem obrasca ovdje.

Čujemo se,
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci